Avís legal

DR. A. ASENSI I BLANCH compleix amb els requisits establerts en la normativa actual sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Comerç Electrònic. A tal fi, ha creat el següent Avís Legal:

Informació:

Denominació social: DR. A. ASENSI I BLANCH
NIF: 77087595J
Dades Col·legi professional: Col·legi oficial de Metges de Barcelona

Dades de contacte:

Direcció: De Torre, 5 1º4ª 08700 Igualada
Tel.: +34 938 042 900
E-mail: info@centreoftalmologicasensi.cat

Condicions generals d’ús:

Tota persona que accedeixi a aquest lloc Web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos aplicable.

DR. A. ASENSI I BLANCH es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc Web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el seu lloc Web.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per DR. A. ASENSI I BLANCH en el moment mateix que l’Usuari accedeixi al lloc Web.

El lloc Web pot ser visitat lliurement i l’Usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i el present Avís legal. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

DR. A. ASENSI I BLANCH no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc Web ni d’altres continguts als que pugui accedir a través d’aquest, ni dels danys derivats de la utilització del lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

DR. A. ASENSI I BLANCH ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc Web; ni respon dels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’Usuari o tercers.

El lloc Web té caràcter informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

DR. A. ASENSI I BLANCH es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc Web i/o d’eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés a aquests, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

Drets de propietat intel·lectual i industrial:

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc Web i de tots els seus continguts (texts, imatges, dissenys, creativitats, software, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques, logotips, i/o qualsevol altre distintiu, etc.) que formin o hagin format part del mateix en algun moment, estan protegits per la Llei i pertanyen a DR. A. ASENSI I BLANCH.

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús del lloc Web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió i/o transformació ni del lloc Web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada en el punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a aquest.

DEMANAR HORA: 938 042 900